206 Audycja  - Zdobywcy
foto: www.facebook.com/zespolzdobywc

206 Audycja - Zdobywcy

Zespół Zdobywcy, to nie tylko zespół… Wiem, że brzmi to pokrętnie, ale cierpliwości. Grupa muzyczna, w tym konkretnym przypadku, wpisana jest w znacznie szerszy kontekst działań. Mówimy o projekcie, którego celem jest uformowanie liderów młodzieżowych, tj. ludzi, którzy odnajdą w swoim życiu pasje i będą potrafili inspirować innych. Zespół jest częścią tej wielkiej całości.

Dowodem na to, że ta formacja jest skuteczna są jej „absolwenci”. Jednym z nich jest ciekawy młody człowiek, o którym Wam już pisaliśmy i który w czerwcu gościł w audycji – Michał Król. Mimo zaledwie 22 lat życia Michał zdążył się ożenić, wyjechać na studia do Australii, napisać mnóstwo świetnych piosenek, założyć własne studio nagraniowe (wspólnie z Australijczykiem Jaredem Micallefem) i wydać płytę… Pisał także utwory dla Zdobywców, z którymi wydał płytę. 

– Wszystko dzieje się w ramach Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, w którym zajmujemy się szkoleniem liderów, przywódców oraz wszystkich tych, którzy pracują wśród młodzieży – mówi gość audycji Jacek Obolewicz. 

Projekt jest adresowany do różnych denominacji i organizacji chrześcijańskich a swoim zasięgiem obejmuje zarówno Polskę jak i inne kraje. – Naszym pragnieniem jest tworzyć pokolenie liderów mających charakter zdobywcy – dodaje Dorota Obolewicz. 

Siłę do działania daje organizatorom wiara w to, że wśród młodzieży mogą pojawić się silni liderzy, którzy pozwolą sobie pomóc, oddadzą swoje życie Jezusowi i oprą je na wartościach chrześcijańskich, tworząc kulturę pełną pasji, poświęcenia, odpowiedzialności, entuzjazmu, honoru, ofiarności we wszystkim, co robią.

 Z kolei sercem samego zespołu Zdobywcy jest tworzenie muzyki, która – mówiąc najogólniej – oddaje chwałę Jezusowi, a jednocześnie ma moc inspirowania ludzi do życia z pasją i do zrozumienia wartości jakie niesie ze sobą chrześcijaństwo. – To właśnie przez muzykę wyrażamy nasze pragnienia oraz miłość do Boga – mówi Dorota Obolewicz. – Pragniemy pokazać, że polska muzyka chrześcijańska może mieć swoją tożsamość. Chcemy wspólnie tworzyć kulturę opartą na poświęceniu, oddaniu wobec Boga i ludzi, odznaczającą się wysoką jakością życia i służby, kulturę wywierającą wpływ na otaczającą rzeczywistość – dodaje. 

Oprócz samego uwielbienia Zdobywcy prowadzą warsztaty i treningi kształtujące muzyków, których pragnieniem jest służba uwielbienia. – Uczymy nie tylko pisania tekstów i aranżowania utworów, ale praktycznego prowadzenia uwielbienia. Nauczamy o integralności naszego życia oraz jakości, którą może mieć muzyka uwielbieniowa w kościołach w Polsce – mówią goście. Ponadto w Kościele dla każdego w Kościerzynie, oprócz regularnych prób, odbywają się zajęcia praktyczno-teoretyczne przygotowujące nastolatków do służby muzycznej w Kościele.