204 Audycja - Strefa Chwały

Stowarzyszenie Nowa Ewangelizacja, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ewangelizowaniem z wykorzystaniem wszelkich dostępnych, nowoczesnych środków. Między innymi poprzez jeden z najskuteczniejszych – muzyką. O projekcie, który powstał w ramach stowarzyszenia, czyli „Strefie Chwały”, rozmawiamy dzisiaj z Małgorzatą i Mirkiem Topolskimi.

Ewangelizacja przez śpiew i modlitewne oddawanie chwały Panu, to główna inspiracja powstania zespołu Strefa Chwały. Jego historia ma swój początek w maju 2011 r. – Wtedy nasze Stowarzyszenie „Nowa Ewangelizacja” zorganizowało w kościele p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 24. godzinną „Adorację Jezusa w Słowie”. Na zakończenie tej adoracji odbył się koncert uwielbienia animowany przez zebrany specjalnie na tę okazję zespół składający się osób z różnych ruchów i stowarzyszeń, m.in. z ruchu Światło-Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Duszpasterstwa Akademickiego „Emaus”, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja”.

   

Tak właściwie to nie był koncert, ale uwielbienie Pana poprzez śpiew i modlitwę. Cała zgromadzona tam wtedy wspólnota ponad 2 godziny „nie chciała” wyjść z kościoła. Później okazało się, że członkowie tego okazjonalnie zebranego zespołu mają pragnienie dalszego spotykania się i śpiewania razem na chwałę Bogu. Tak powstał stały zespół jednoczący osoby różne co do wieku, statusu społecznego i przynależności do ruchu kościelnego. W tym pierwszym koncercie brały udział zarówno osoby świeckie jak i duchowne i tak zostało do dziś. Nazwa Zespołu została przejęta z nazwy tego pierwszego koncertu. Ona ukazuje cel jego powstania i stanowi jednocześnie wezwanie do ewangelizacji we współczesnym świecie w duchu  ekumenizmu. Każdy bowiem może wejść do Strefy Chwały w swoim sercu bez względu na wiek, pochodzenie, czy przynależność denominacyjną. Dziś zespół liczy trzynastu wokalistów i aż siedemnastu instrumentalistów!