202 Audycja - Kurs AMuz

 Jednym z celów istnienia Ruchu Światło-Życie jest ewangelizacja ludzi młodych. Wszyscy dobrze wiemy jak dla młodego człowieka ważna jest muzyka. Bardzo często definiuje ona młodych, staje się ich emblematem i znakiem przynależności do konkretnej grupy.

Dlatego niezwykle istotne jest, aby poziom muzyki, który pojawia się w ramach działania Oazy był jak najwyższy. Ponieważ za oprawę muzyczną Ruchu opowiadają Animatorzy Muzyczni ich przygotowanie jest priorytetowe.

 Rejonowe Dni Wspólnoty, Oazy Modlitwy Wieczory Uwielbienia, Rozesłanie oaz wakacyjnych, Powakacyjny Dzień Wspólnoty, czuwania Ruchu Światło-Życie, wreszcie oazy wakacyjne – podczas tych wszystkich wydarzeń potrzebny jest człowiek lub grupa ludzi, którzy będą animowali śpiew. Dlatego Diecezjalna Diakonia Muzyczna Archidiecezji Częstochowskiej postanowiła pomóc Animatorom Muzycznym. Zaprasza wszystkich pragnących dobrze i skutecznie, w duchu świętej liturgii posługiwać w Kościele na Kurs Animatora Muzycznego. Kurs organizowany jest we współpracy ze Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej - działającym przy Wyższym Instytucie Teologicznym.
– Pragniemy w ten sposób zatroszczyć się o dobre przygotowanie i formację wszystkich animatorów muzycznych posługujących w wakacje, oraz w ciągu roku – mówią Kaja Kobylarz i Arkadiusz Szymczyk, prowadzący kurs. W planie kursu znajdą się wykłady z prawa liturgicznego i historii muzyki, warsztaty chóralne, dyrygentura. konferencje dyplomowanych muzyków itd. Przewidziana jest także możliwość nauki gry na gitarze w ramach kursu.