51 Gospel Box – Ex Animo

Chór Ex Animo powstał w marcu 1993 roku. Jego założycielem i dyrygentem jest Marek Gremlowski, nasz dzisiejszy gość.

Zespół zadebiutował śpiewem na Pasterce w macierzystym kościele parafialnym. Zostali wówczas ciepło przyjęci przez parafian, co dodało im ochoty do dalszej pracy i zachęciło nowych kandydatów. Ilustruje to fakt, że z początkowego składu 16 osób zespół powiększył się do liczby 26 podczas debiutu, a obecnie liczy ok. 40 chórzystów. W roku 1995 wstąpili do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Od początku istnienia aktywnie uczestniczyli w życiu parafii. Okazją do śpiewu są uroczystości kościelne, ważne rocznice, śluby, nie sposób wymienić wszystkiego. Często też są zapraszani przez władze miejskie do występów podczas ważnych wydarzeń odbywających się w mieście. Śpiewają nie tylko w rodzimej parafii, ale także w innych kościołach, często bardzo odległych, a także za granicą. Odwiedzili już: Słowację, Czechy, Włochy, Austrię, Niemcy, Holandię, Szwajcarię i Francję. Biorą udział w przeglądach i konkursach, próbując swoich sił pod czujnym okiem jurorów. Jednak z dużo większą swobodą i radością śpiewają na koncertach, zwłaszcza z towarzyszeniem orkiestry. Chór wykonuje utwory muzyki sakralnej różnych epok, dzieła kompozytorów klasycznych i współczesnych. Śpiewają a cappella oraz z towarzyszeniem orkiestry kameralnej i solistów. Wspólnie nie tylko pracują, ale i bawią się. Wycieczki, zabawy to spotkania nastawione głównie na odpoczynek, lepsze poznanie się i miłe spędzenie czasu. Owocują one często wzmożonym zapałem do dalszych ćwiczeń i ciekawymi pomysłami na przyszłość. Nagrali kilka płyt. W dzisiejszej audycji prezentujemy ich najnowsze dzieło, krążek zatytułowany „Czekanie”, na którym gościnnie wystąpili: Mietek Szcześniak. Jorgos Skolias, Viola Brzezińska, Patrycja Gola i Ewa Uryga.